ΧΛΟΗ (Θερινός κινηματογράφος )
Κασσαβέτη 17, Κηφισιά 145 62 τηλ 210 8011500