ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κώστα Βάρναλη 58 τηλ. 210 6254189
Μαρίνου Αντύπα 5 τηλ. 210 8012632
ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 3 Τηλ.: 210-8012-632, 210-8014-780
ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 3 Τηλ.: 210 8082994