ΚΗΦΙΣΙΑ 3 CINEMAX CLASS
Γ. Δροσίνη 16, Κηφισιά τηλ 210 6231601