ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
Πρωτέως 25 , Νέα Κηφισιά τηλ 210 6201999