ΣΚΙΡΩΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΠΑΡΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ
Γ.Λύρα 73, Κηφισιά τηλ 210 6206437