ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Κοκκινάκη 4 & Τατοϊου τηλ 210 8012526

ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Περιγραφή: 
Διεύθυνση: 
Κοκκινάκη 4 & Τατοϊου τηλ 210 8012526