ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
1ης Μαϊου 28, Κηφισιά τηλ. 210 8016585

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Κατηγορία: 
Περιγραφή: 
Διεύθυνση: 
1ης Μαϊου 28, Κηφισιά τηλ. 210 8016585