ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 3 Τηλ.: 210-8012-632, 210-8014-780

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ