Κτίριο Χαρατζά (Εμμ. Μπενάκη 3)
Εμμ. Μπενάκη 3

Κτίριο Χαρατζά (Εμμ. Μπενάκη 3)