ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΛΗΣ
Φασίδερη 22-24 ,Κηφισιά 145 78 τηλ 2106231082